DUYURU

KAMUOYU AÇIKLAMASI

17.02.2020 tarihinde, bir kısım basın organlarında, şirketimiz aleyhine gerçeğe aykırı iddia ve isnatlarla hazırlanan asılsız haberlerin, kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

Şirketimiz ile Sağlık Bakanlığı arasında yargılaması devam eden davaya ilişkin, gerçeğe aykırı ve asılsız iddialarla paylaşımlar yapılmak suretiyle, adil yargılanma hakkımız engellenmeye ve mahkemenin kanaati etkilenmeye çalışılmıştır.

Basının görevi geneli ilgilendiren ya da ilgilendirmesi gereken tüm olaylar hakkında objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde halkı aydınlatmaktır. Basın özgürlüğünün yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanmasını engellemeye yönelik kullanılması mümkün değildir.

Asılsız iddia ve isnatlara dayanan, gerçeğe aykırı işbu haberlerin, şirketimizi karalamaya, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyeve bağımsız mahkemenin kanaatini etkilemeye yönelik olduğu açıktır. Haber içeriklerinde yer alan hususlar hakkında yargılama lehimize sonuçlanmıştır.

İsnat edilen iddialar yargı kararı ile çürütülmüş olup, asılsız haberler ve sorumlularına ilişkin, kanuni yollarabaşvurulacağını kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

Saygılarımızla,Gama Gazi Görüntüleme ve Sağlık Hizmetleri A.Ş Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.M.Zeki KORAL

Your message was sent successfully! We will be in touch as soon as we can.